✔ Uitvoerend en adviserend ✔ Drang om te innoveren ✔ In korte tijd veel werk verzetten ✔ Vrijblijvende offerte aanvragen?

CO2-prestatieladder

Jos Kanters Groenvoorziening  gaat de bedrijfsvoering verder verduurzamen aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie).

 

Klik hier voor het CO2 prestatieladder niveau 5 certificaat 

Klik hier voor de CO2 prestatieladder handboek 2020.

Klik hier voor het overzicht van de actieve deelnames aan keten-initiatieven.

Klik hier voor het overzicht van de initiatieven.

Klik hier voor het archief emissie-inventarisatie 2016 t/m 2020

Klik hier voor de actuele emissie-inventarisatie (2020)

Zie ook website publicatie van SKAO op www.skao.nl

Contact

0492 465201

Wilt u meer weten of advies?

Controleer of u alle gegevens correct heeft ingevuld!