✔ Uitvoerend en adviserend ✔ Drang om te innoveren ✔ In korte tijd veel werk verzetten ✔ Vrijblijvende offerte aanvragen?

Amfibieën

Amfibieën hebben een stuk geleiding nodig. Nederland is dichtbevolkt en kent drukke wegen. Tegelijkertijd hebben we de wens om de bestaande amfibieënstand in stand te houden en er dus voor te zorgen dat de trekkende amfibie veilig van a naar b kan bewegen. In die zorgplicht voldoen we middels faunapassages en amfibieënafrasteringen.

Wat is een faunapassage?
Een faunapassage of faunatunnel is een oplossing om amfibieën de mogelijkheid te geven om van de ene kant van de weg naar de andere te bewegen. Om kikkers, padden, salamanders en wolratten naar zo'n oversteekplaats te begeleiden plaatsen wij een amfibiegeleidewand. Dit is een HDPE kuntstofplaat waarlangs de amfibieën lopen richting de faunapassage. Kort samengevat bestaat een amfibievoorziening uit de volgende onderdelen: 

  1. De amfibietunnel/ faunapassage: een open of dichte tunnel onder de weg door.
  2. De geleidewand: een kunststof of betonnen wand die de amfibie naar de tunnel leidt.
  3. De aankleding daaromheen, zodat de tunnel en wand opgaan in het landschap.

Wat is onze rol daarin?
Wij ontwerpen amfibievoorzieningen, leggen ze aan en onderhouden ze. Dat doen we de ene keer als hoofdaannemer, de andere keer als onderaannemer, waarbij we bijvoorbeeld alleen de faunatunnel of geleidewand aanleggen of alleen het groen eromheen verzorgen.

Contact

0492 465201

Wilt u meer weten of advies?

Controleer of u alle gegevens correct heeft ingevuld!