✔ Uitvoerend en adviserend ✔ Drang om te innoveren ✔ In korte tijd veel werk verzetten ✔ Vrijblijvende offerte aanvragen?

Bomen rooien

Het rooien van bomen is het vellen of neerhalen van bomen, een discipline waarin wij ons van oudsher hebben gespecialiseerd. Jos Kanters, de oprichter, was een ‘bomenman’. Van het aanplanten, snoeien en rooien van bomen is de uitbreiding naar de groenvoorziening gerealiseerd. Maar de oorsprong ligt dus feitelijk hier: in de bomen.

Wanneer moet je rooien?
Er zijn verschillende redenen om een boom te rooien:

  1. Rooien omdat een boom ziek is.
  2. Rooien omdat de plaats waar de boom staat een andere bestemming krijgt.
  3. Rooien om de bomenstand in balans te brengen.
  4. Rooien om andere bomen de ruimte te geven zich te ontwikkelen.

 Rooien voor gemeentes
Wij werken veel voor gemeentes. Die houden exact de status van een boom bij. Dat resulteert periodiek in een kaplijst, een lijst van te rooien bomen. Wij krijgen vervolgens de opdracht die klus te klaren, met respect voor de boom, maar vooral met oog voor de veiligheid van de omgeving.

Ook voor bedrijfsleven en particulieren
Uiteraard rooien wij ook bomen voor bedrijfsleven en particulieren. Vaak gaat het dan om een enkele boom, bijvoorbeeld om een boom die ziek is of een boom die door een storm dusdanig veel schade heeft opgelopen dat rooien van de boom de enige juiste oplossing is.

Het frezen van stobben
Een stobbe is een boomstronk, ook wel boomstomp genoemd. Het is dat gedeelte van een boom dat niet gerooid kan worden, maar in de grond blijft zitten. Om te voorkomen dat de stobbe weer gaat uitlopen, dient ook de stobbe volledig te worden verwijderd. Dat heet het frezen van stobben. Dat doen wij snel en effectief, met materieel dat wij daar speciaal voor in huis hebben.

Kunt u de stobbe laten staan?
Ja, met name particulieren kiezen er regelmatig voor om een stobbe te laten staan. Dat vinden ze mooi, een lage stomp tussen de planten en struiken. Geen probleem natuurlijk. Overigens kunnen wij de stobbe wel degelijk weghalen zonder dat het veel impact heeft op de omliggende begroeiing.


Contact

0492 465201

Wilt u meer weten of advies?

Controleer of u alle gegevens correct heeft ingevuld!