✔ Uitvoerend en adviserend ✔ Drang om te innoveren ✔ In korte tijd veel werk verzetten ✔ Vrijblijvende offerte aanvragen?

Grootwild

Grootwild, rootwild en schapen zijn vaak een prachtige verschijning. Niets zo mooi als een elegante ree, een stoer damhert of een nukkig wild zwijn. Tegelijkertijd kan grootwild, of ook wel roodwild, zwartwild of reewild genoemd, flink wat schade aan gewassen veroorzaken of ongelukken veroorzaken en is het om die redenen niet altijd een gewenste gast in iedere omgeving. Gelukkig kunnen we ook grootwild dat in Nederland voorkomt prima geleiden. Als Jos Kanters Groenvoorziening ondersteunen wij u daarin van a tot en met z.

Hoe geleiden we grootwild?
Het geleiden van grootwild is enerzijds het weren van grootwild van bepaalde plekken, anderzijds het zorgen dat het veilig van a naar b kan bewegen. De volgende producten worden daarbij ingezet:

  1. Rasters: dat zijn omheiningen, die hoogte en sterkte volledig worden afgestemd op de eigenschappen van het te weren of geleiden wild.
  2. Roosters: roosters zijn onderbrekingen in de weg, die zorgen dat mensen wel onbeperkt het gebied in kunnen lopen, maar het wild niet het gebied uit kan.
  3. De aankleding: rasters en roosters moeten bij voorkeur opgaan in het landschap, zodat één ooglijk en zo natuurlijk mogelijk geheel ontstaat.

Wat is onze rol in het geleiden van grootwild?
Wij ontwerpen, plaatsen en onderhouden. Compleet, van a tot z, of als deelopdracht, waarbij we bijvoorbeeld alleen het plaatsen van de omheining of het aanleggen van groen voor onze rekening nemen. Dat alles doen we zo veel mogelijk met eigen mensen en eigen materieel, zodat de kwaliteit van het werk geborgd is en we flexibel kunnen inspringen op specifieke eisen en wensen.

Contact

0492 465201

Wilt u meer weten of advies?

Controleer of u alle gegevens correct heeft ingevuld!