✔ Uitvoerend en adviserend ✔ Drang om te innoveren ✔ In korte tijd veel werk verzetten ✔ Vrijblijvende offerte aanvragen?

Kleinwild

Kleinwild is niet overal gewenst. Dat heb je als je in een dichtbevolkt land woont. Op sommige plekken is het van harte welkom en kunnen dassen, marters en marterachtigen, otters, bevers, konijnen en hazen naar hartenlust hun gang gaan, op andere plaatsen juist niet. Als Jos Kanters Groenvoorziening helpen wij instanties bij het geleiden van kleinwild.

Hoe geleiden we kleinwild?
Het geleiden van kleinwild is enerzijds het weren van kleinwild van bepaalde plekken, anderzijds het zorgen dat het veilig van a naar b kan bewegen. De volgende producten worden daarbij ingezet:

  1. Kleinwildrasters: omheiningen/rasters en deels ondergrondse gazen die soms tot doel hebben om te voorkomen dat kleinwild op een niet gewenste plek komt, soms kleinwild naar de tunnels moet dirigeren en soms een combinatie van beide functies. Voorbeelden van een combinatie van beide functie zijn onze dassenraster en otterraster.  
  2. Kleinwildtunnels: een tunnel, buis of pijp onder de weg door.
  3. De aankleding daaromheen, zodat de wildtunnel en het raster volledig opgaan in het landschap.

Wat is onze rol daarin?
Wij ontwerpen kleinwildtunnels, leggen ze aan en onderhouden ze. Dat doen we de ene keer als hoofdaannemer, de andere keer als onderaannemer, waarbij we bijvoorbeeld alleen het dassenraster of de wildtunnel aanleggen of alleen het groen eromheen verzorgen.

Contact

0492 465201

Wilt u meer weten of advies?

Controleer of u alle gegevens correct heeft ingevuld!