✔ Uitvoerend en adviserend ✔ Drang om te innoveren ✔ In korte tijd veel werk verzetten ✔ Vrijblijvende offerte aanvragen?

VTA controle

Een VTA Controle is een controle op de veiligheid van de boom. Iedere eigenaar van een boom heeft een zorgplicht. Die zorgplicht is ingesteld om te bereiken dat boomeigenaren hun bomen actief onderhouden en daarmee het risico op ongelukken, bijvoorbeeld als gevolg van afbrekende takken, drastisch weten te reduceren.

Wat betekent VTA?
VTA betekent letterlijk Visual Tree Assessment. Het is een visuele inspectie van een boom door een inzake deskundig persoon. Tijdens een controle wordt op de volgende punten gelet:

  • de stam en stamvoet
  • de takken en takaanzetten
  • de kroon
  • de bovengrondse wortels
  • de schors
  • de aanwezigheid van zwammen of reparatieweefsel

Waarom een VTA?
Een VTA geeft u inzicht in de stabiliteit en afbreuk risico’s van een boom. Met de resultaten van een controle kunt u een onderhoudsplan opstellen en onderbouwen of het verantwoord is om een boom of reeks bomen te laten staan. Bovendien heeft u bij schade, zoals een ongeval dat ontstaat na het afbreken van een tak, het bewijs in handen dat u in ieder geval aan uw zorgplicht heeft voldaan.

Voor wie doen wij boomveiligheidscontroles?
Dat doen wij met name in opdracht van lagere overheden, maar ook voor particulieren en bedrijven. Voor iedereen die een stukje veiligheid wil borgen en daarnaast houvast wil hebben voor het opstellen van een snoeiplan. Het uitvoeren van VTA controles doen wij overigens met eigen mensen, die daartoe gediplomeerd zijn.

Contact

0492 465201

Wilt u meer weten of advies?

Controleer of u alle gegevens correct heeft ingevuld!